Statistika

S doučováním statistiky a matematické pravděpodobnosti mám řadu zkušeností. Běžná je pro mě pomoc při řešení příkladů s použitím kalkulačky a tabulek i s využitím softwaru (především MS Excel, v případě potřeby i Statistica, R, a další)

Z hlediska obsahu je zpravidla zájem o:

  • Základy matematické pravděpodobnosti a statistiky
  • Zpracování dat a jejich grafické znázornění
  • Bodový a intervalový odhad, hypotézy
  • Regresní a korelační analýzu
  • Časové řady

 

 

Kontakt

Mgr. Jan Polák Mládežnická 922, Holice (okr. Pardubice) +420775280327 doucovaniholice@gmail.com